Zalew w Nieskurzowie Starym


Nowy zbiornik wodny, oddany do użytku w 2012 r.

Zlokalizowany we wsi Nieskurzów Stary (gm. Baćkowice) pełni funkcje retencyjne, ale jest również przygotowany do celów rekreacyjnych. Woda, plaża oraz pobliskie Góry Świętokrzyskie doskonale nadają się do wypoczynku!
Gmina Baćkowice jest bardzo uboga w wody podziemne dlatego poprawie istniejącego stanu rzeczy ma służyć zgromadzony powierzchniowy rezerwuar wody. Obok podstawowej funkcji, czyli gospodarowania zasobami wody, zalew jest wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Woda i plaża oraz sąsiadujące ze zbiornikiem Góry Świętokrzyskie służą mieszkańcom gminy, oraz turystom do celów wypoczynkowych..

Link do artykułu: http://swietokrzyskieodkryte.pl/atrakcje-turystyczne-pop-02-naj/