baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

„Śladami Tetrapoda przez gminę Zagnańsk”

CIEKAWE INICJATYWY / POWIAT KIELECKI / „Śladami Tetrapoda przez gminę Zagnańsk”
0
UDOSTĘPNIJ
IMG_4588_na_strone

Projekt pn. „Śladami Tetrapoda przez gminę Zagnańsk”.

Projekt realizowanyod lipca do października 2015 roku przez Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich.

Celem projektu było podniesienie potencjału rozwojowego gminy, promocja jej walorów turystycznych i przyrodniczych, podniesienie kwalifikacji mieszkańców oraz poznanie przez nich lokalnej twórczości rzeźbiarskiej i tradycji kulinarnej. Grupą docelową byli zarówno mieszkańcy gminy Zagnańsk, jak i osoby odwiedzające imprezy kulturalne i turystyczne na terenie województwa świętokrzyskiego. Udział w projekcie obejmował zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące oraz uczące się, co pozwoliło na dotarcie z działaniami projektowymi do różnych grup społecznych, a co za tym idzie poznanie zasobów lokalnych w różnych środowiskach. Projekt miał na celu promocję walorów turystycznych i przyrodniczych gminy Zagnańsk poprzez udział w imprezach kulturalnych i turystycznych, warsztaty dla mieszkańców gminy z zakresu obsługi ruchu turystycznego połączone z wizytą studyjną oraz warsztaty z lokalnej twórczości rzeźbiarskiej oraz tradycji kulinarnej. Partnerem realizowanego projektu była gmina Zagnańsk.

Projekt obejmował:

1. Promocję walorów turystycznych gminy Zagnańsk:

Działania obejmowały uczestnictwo stowarzyszenia w imprezach kulturalnych i turystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego w celu promocji walorów turystycznych gminy Zagnańsk. Działanie realizowane były wspólnie z gminą Zagnańsk. Do zadań gminy należało wydanie folderów promujących atrakcje turystyczne na terenie gminy oraz naklejek odzwierciedlających wizerunek łapy Tetrapoda, jak również zakup maskotki reklamowej Tetrapod. W ramach realizacji zadań Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich zakupiło prasę do wybijania medali oraz stoisko wystawiennicze. W czasie imprez prezentowane były rzeźby i potrawy wykonanie przez lokalnego twórcę oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Podczas imprez kulturalnych zostały również zaprezentowane prace uczestników warsztatów rzeźbiarskich oraz umiejętności uczestników warsztatów kulinarnych.
Harmonogram odbytych imprez:
• Festyn rodzinny Zachełmie (6 wrzesień 2015 rok)
• Festyn Gminy Obrazów „ Europejskie Święto Jabłka” (12 wrzesień 2015 rok)
• Tokarnia „ Święto Chleba” (13 wrzesień 2015 rok)
• Festyn Miedziana Góra „Zakooczenie wakacji” (20 wrzesień 2015 rok)
• Urodziny „Dębu Bartka” (26 wrzesień 2015 rok)

2. Warsztaty – Kuchnia regionalna 

W ramach warsztatów odbyło się 16 godzin zajęciowych w tym 4 godziny zajęć teoretycznych oraz 12 godzin zajęć praktycznych dla grupy 15 osób. Podczas zajęć teoretycznych zostały przedstawione lokalne produkty żywnościowe oraz potrawy. Podczas części praktycznej uczestnicy przygotowali 3 wybrane potrawy lokalne. Warsztaty prowadzone były przez przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich działającego na terenie gminy Zagnańsk, które kultywują tradycje kuchni regionalnej. W ramach działania zakupione zostały produkty spożywcze do przygotowania potraw oraz odzież gastronomiczna. Odbyły się 4 spotkania po 4 godziny.

3. Warsztaty – Tradycyjne rzeźbiarstwo

W ramach warsztatów odbyło się 20 godzin zajęciowych dla grupy 10 osób. Warsztaty obejmowały przedstawienie lokalnych tradycji rzeźbiarskich, instruktaż zasad pracy dłutem i zachowanie bezpieczeństwa, wykonanie rysunku, przeniesienie rysunku na drewno, rzeźbienie dłutem wybranej formy (rzeźba lub płaskorzeźba), czyszczenie wybranej obróbki, obróbka wykonanej formy, nadanie wyrzeźbionej formie „światła” Warsztaty były prowadzone przez twórcę ludowego mieszkającego na terenie gminy Zagnańsk. Artystę-rzeźbiarza uczestnika licznych wystaw, odznaczonego za działalnośd na rzecz województwa świętokrzyskiego, członka Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich oraz Klubu Artystów Plastyków Amatorów. Wykonane przez uczestników warsztatów prace będą prezentowane na imprezach kulturalnych i turystycznych. W ramach działania zakupione zostały materiały rzeźbiarskie, narzędzia oraz materiały pomocnicze.

4. Warsztaty z zakresu obsługi ruchu turystycznego

W ramach działania odbyły się warsztaty z zakresu obsługi ruchu turystycznego dla grupy 20 osób. Zajęcia obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Zostało przeprowadzonych 60 godzin zajęciowych (1 godz. zajęciowa = 45 min) oraz 20 godzin zajęć terenowych. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej turystyki, pojęcia produktu turystycznego, walorów turystycznych i krajoznawczych, usług turystycznych i ich rodzajów, regionów turystycznych w Polsce, turystyki wiejskiej, uregulowań prawnych dotyczących usług turystycznych, promocji usług turystycznych oraz informacji turystycznej. Uczestnicy zapoznali się z atrakcjami turystycznymi występującymi na terenie gminy Zagnańsk poprzez zajęcia terenowe. Nabyta podczas warsztatów wiedza pozwoliła im na tworzenie oferty turystycznej, zarządzanie atrakcjami turystycznymi oraz promowanie produktu turystycznego.
Zajęcia odbywały się w ramach 10 spotkao po 6 godzin każde. Odbyło się również 5 spotkań terenowych po 4 godziny każde. Warsztaty prowadzone były przez doświadczone osoby, specjalistów w zakresie turystyki a zajęcia terenowe przez przewodnika turystycznego. W ramach warsztatów zorganizowany został wyjazd studyjny do ośrodka turystycznego Bałtów. Podczas wyjazdu zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia działającego na terenie gminy Bałtów. Odbyło się również zwiedzanie ośrodka turystycznego. Uczestnicy wyjazdu mogli zaobserwować rozwój turystyki na dobrym przykładzie. W ramach działania zakupione zostały materiały szkoleniowe, przewodniki turystyczne oraz kompas dla uczestników, a także flipchart.
Zajęcia w terenie obejmowały wycieczki do:
• Kołomąć – Umer- zalew (14.08.2015r.),
• Skate Park Zagnańsk – Ruiny Huty „Józef” w Samsonowie (29.08.2015r.),
• Wąwóz przy Baraniej Górze – Źródełko u podnóża Góry Grodowej (11.10.2015r.),
• Parking przy kościele Zachełmie – Dąb Bartek (17.10.2015r.).
Po zakończeniu zajęć z zakresu ruchu turystycznego została zorganizowana konferencja podsumowująca działania projektowe pod hasłem „Śladami Tetrapoda przez Gminę Zagnańsk”. Zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy projektu oraz przedstawiciele lokalnej władzy, Pani Poseł oraz lokalni działacze i radni gminy Zagnańsk. Spotkanie to podsumowało całokształt działań oraz otworzyło panel dyskusyjny dotyczący zarówno obecnych działań promocyjnych realizowanych przez gminę jak i przyszłych. Uczestnicy projektu przedstawili swoją koncepcję promocji gminy wypracowaną na zajęciach z ruchu turystycznego. Na koniec dla uczestników projektu rozdane zostały certyfikaty wraz z drobnymi upominkami. Po części oficjalnej wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek.
Po zakończeniu projektu promocja będzie nadal realizowana przez stowarzyszenie we współpracy z gminą Zagnańsk przez uczestnictwo w imprezach kulturalnych i turystycznych, będzie do tego wykorzystywany sprzęt zakupiony w ramach projektu. Stowarzyszenie będzie organizowało spotkania z lokalnymi twórcami, osobami kultywującymi tradycje lokalne. W ramach poznawania lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych będą odbywały się rajdy piesze, wycieczki rowerowe z przewodnikiem po terenie gminy Zagnańsk.
Środki trwałe zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane przez stowarzyszenie oraz gminę podczas imprez kulturalnych i turystycznych odbywających się na obszarze gminy oraz podczas innych imprez tego typu, które odbywać się będą poza gminą. Narzędzia zakupione w celu realizacji warsztatów rzeźbiarskich posłużą do ich ponownej organizacji, natomiast zakupiony flipchart będzie wykorzystywany przez stowarzyszenie przy organizacji innych szkoleń, kursów, warsztatów, czy konferencji.

UDOSTĘPNIJ
fb