baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

„Kampania promocyjna Gór Świętokrzyskich…”

CIEKAWE INICJATYWY / POWIAT KIELECKI / „Kampania promocyjna Gór Świętokrzyskich…”
0
UDOSTĘPNIJ
DSC_3674_na_strone

Projekt pn. „Kampania promocyjna Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu”

Projekt realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Partnerstwo Świętego Krzyża”.

Ziemia Świętego Krzyża to kolebka historii, kultury i turystyki w Górach Świętokrzyskich.

 Znajduje się tu najstarsze sanktuarium – relikwii drzewa krzyża świętego – Święty Krzyż, stanowiący ważny element tożsamości kulturowej i narodowej Regionu.

Poza wymiarem religijnym jest unikatowym walorem turystycznym województwa świętokrzyskiego przyciągającym pielgrzymów i turystów z całego świata. To miejsce wzajemnego przenikania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, unikalnego na skalę europejską. Jednym z najważniejszych miejsc naszego regionu jest Nowa Słupia – znana w kraju i poza jego granicami z corocznie organizowanej imprezy p.n. Dymarki Świętokrzyskie. Powstanie festynu związane jest z dziedzictwem zamieszkującej nasze tereny ludności, trudniącej się w czasach rzymskich hutnictwem żelaza. Projekt dotyczył przygotowania kampanii promującej Góry Świętokrzyskie, poprzez utworzenie oferty edukacyjnej – nowego produktu turystycznego – skierowanej do szkół, wraz z jego częściową realizacją w formie warsztatów edukacyjnych, przygotowanie materiałów promocyjnych w formie folderu, emisję telewizyjnych spotów promujących Góry Świętokrzyskie w regionalnych TVP oraz przygotowanie konferencji dla przedstawicieli biur podróży i branży turystycznej pn. „Góry Świętokrzyskie – miejsce o wyjątkowych wartościach edukacyjno – poznawczych” z wizytą studyjną w najważniejszych atrakcjach regionu. Grupą docelową podjętych w trakcie realizacji projektu działań były dzieci i młodzież szkolna i „powrót do korzeni”, do czasów kiedy Góry Świętokrzyskie były obowiązkowym punktem szkolnych wycieczek turystyczno – krajoznawczych. Rezultatem projektu będzie wzrost liczby grup dzieci i młodzieży szkolnej w Górach Świętokrzyskich.

Wyszczególnienie działań zrealizowanych w ramach projektu „Kampania promocyjna Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu”:

  •  przygotowanie i wydruk ulotki promującej warsztaty edukacyjne(ofertę turystyczną),
  • przygotowanie karty zgłoszeń i zaproszenia do udziału w warsztatach historyczno – przyrodniczych -wysyłka listowna wraz z ulotką do 800 szkół i 200 biur podróży,
  • emisja 30 – sto sekundowych spotów telewizyjnych przygotowanych przez LOT Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża, w TVP Warszawa, Katowice, Łódź, Kraków, Kielce) – pięciu oddziałach w ilości 66 emisji,
  • wydruk 40 stronnicowego folderu promującego Góry Świętokrzyskie – kompleksowe ujęcie atrakcji i bazy turystycznej,
  • realizacja 5 – dniowych (12-16 października) warsztatów historyczno – przyrodniczych, skierowanych do szkół. Na warsztaty składały się zajęcia edukacyjne o charakterze historycznym na Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi, ścieżka historyczno – przyrodnicza (Droga Królewska) z Nowej Słupi na Święty Krzyż wraz kompleksem zabudowań kościelno –klasztornych oraz warsztaty średniowiecznych rzemiosł w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej,
  • organizacja ogólnopolskiej konferencji turystycznej wraz z wizytą studyjną pn; „Góry Świętokrzyskie – miejsce o wyjątkowych wartościach edukacyjno – poznawczych”.
UDOSTĘPNIJ
fb