baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

„Na Bielińską Nutę”

CIEKAWE INICJATYWY / POWIAT KIELECKI / „Na Bielińską Nutę”
0
UDOSTĘPNIJ
p1014923_na_strone

Projekt pn. „NA BIELIŃSKĄ NUTĘ”

 

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Działam dla Gminy Bieliny”.

Czas trwania projektu to 12 miesięcy począwszy od lipca 2015r. Celem głównym niniejszego projektu jest: Zachowanie i wykorzystanie zasobów lokalnych Gór świętokrzyskich, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i tradycji Gminy Bieliny. Grupą docelową będzie minimum 50 osób z terenu Gminy Bieliny działające w obszarze kultury, którzy objęci będą warsztatami doskonalącymi w zakresie muzyki i śpiewu ludowego. Jednak grupa odbiorców zwiększy się poprzez promowanie działań wyżej wymienionej grupy wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego podczas imprez i przeglądów. Zamierzeniem Stowarzyszenia Działam dla Gminy Bieliny jest oddziaływanie na grupę docelową tak, aby mogli oni w swojej twórczości artystycznej popularyzować i wykorzystywać gwarę, a także proste formy wspólnego muzykowania, śpiewu, opowiadania legend i innych wspólnych zajęć. Pierwszym wydarzeniem, którym można było podziwiać wielki kunszt wokalno- muzyczny bielińskich wykonawców były coroczne Dożynki (sierpień 2015) zaś kolejnym Dzień Kultury i Tradycji (listopad 2015). W czerwcu 2016 r.będzie można podziwiać występ wykonawców będzie Dzień Truskawki Świętokrzyskiej. Planowane jest również, korzystając z niepowtarzalności gwary regionalnej, przetłumaczyć legendy świętokrzyskie i zamieścić je w formie słuchowisk oraz ebook-ów na stronach internetowych.

UDOSTĘPNIJ
fb