baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

„Poznajemy Opatów z Krówką Opatowską”

CIEKAWE INICJATYWY / POWIAT OPATOWSKI / „Poznajemy Opatów z Krówką Opatowską”
0
UDOSTĘPNIJ
1 projekt zwiedzanie opatowa_1936x1296_na_strone

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej.

Tytuł projektu: „Poznajemy Opatów z Krówką Opatowską – wykorzystanie zasobów materialnych i krajobrazowo-przyrodniczych Opatowa należącego do regionu gór Świętokrzyskich w celu upowszechniania wiedzy na ich temat oraz rozwoju lokalnych inicjatyw i produktów turystycznych miasta”.
Projekt zrealizowano w okresie sześciu miesięcy – od lipca do grudnia 2013 r.
Celem projektu było − wykorzystanie zasobów materialne i krajobrazowo-przyrodniczych Opatowa, produktu spożywczego – „Krówka Opatowska”, architektura Opatowa i ciekawe zjawiska przyrodnicze – poszerzenie oferty turystycznej Opatowa, − upowszechnianie wiedzy na temat zasobów materialnych i krajobrazowo-przyrodniczych, − podniesienie kwalifikacji młodzieży szkolnej poprzez szkolenia w zakresie tworzenia produktów turystycznych – Questingu i Geocachingu, − promowanie lokalnych zasobów wśród mieszkańców Opatowa w celu kształtowania postaw sprzyjających rozwojowi lokalnych inicjatyw społeczeństwa Opatowa z wykorzystaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Miasta, − zainicjowanie tworzenia produktu ekoturystycznego regionu Opatowa.
W ramach projektu zainicionowano oraz zorganizowano „Święto Krówki Opatowskiej” – festyn, który odbył się na rynku w Opatowie, utworzono ścieżki edukacyjne z 9 stanowiskami ścieżki edukacyjnej na terenie Opatowa uwzględniającymi kulturowe i przyrodnicze walory Miasta, wydano folder promocyjny ścieżki , utworzono tabliczki edukacyjne zamontowane na budynkach celem promocji ich historii, utworzono ekspozycję fotografii – na Rynku w Opatowie, przeprowadzono warsztaty oraz zorganizowano konkursy na najlepszy Quest – grę terenową po Opatowie.

UDOSTĘPNIJ
fb