baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

„Poznajemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Opatowskiej …”

CIEKAWE INICJATYWY / POWIAT OPATOWSKI / „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Opatowskiej …”
0
UDOSTĘPNIJ
2projekt warsztaty ple_1936x1296_na_strone

Tytuł projektu: „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Opatowskiej poprzez edukację wykorzystującą zasoby lokalne.”

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej w okresie siedmiu miesięcy – od lipca do grudnia 2014 oraz stycznia 2015 r. r.

Celem projektu było – wykorzystanie zasobów materialnych i krajobrazowo-przyrodniczych Opatowa produktów spożywczych takich jak – „Pączek Szarego” , „Krówka Opatowska”, architektury Opatowa i ciekawe zjawiska przyrodnicze, lessowych wąwozów , urwiska lessowych w miejscowości Podole, cieków wodnych w dolinie w miejscowości Podole, źródełka w Karwowie. Zorganizowano gromadzenie wiedzy o lokalnych zasobach kulturowych i przyrodniczych, o dawnych zawodach takich jak plecionkarstwo, zainteresowaniach takich jak hodowla gołębi jako wyraz tradycji łączących wspólną pasję obudowaną gołębiarskimi zwyczajami, umiejętności związanych między innymi z domowym przetwórstwem owoców i warzyw, opartych na wieloletnich tradycjach oraz inspiracjami związanymi z lokalnymi odmianami .
W ramach projektu poszerzono ofertę turystyczną poprzez rozwój produktów turystycznych Opatowa oraz miejscowości wokół Opatowa, poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zasobów materialnych i krajobrazowo-przyrodniczych, poszerzenie oferty edukacyjnej do wykorzystania w zajęciach lekcyjnych oraz promocja dziedzictwa lokalnego wśród młodego pokolenia,
W ramach projektu przeprowadzono „Aktywną opatowską lekcję” cykl lekcji wykorzystujących zasoby materialno-przyrodnicze oraz lekcji prezentujących unikalne zasoby lokalne – domowe przetwórstwo, hodowle gołębi, plecionkarstwo – wyrobów ze słomy. Zorganizowano warsztaty multimedialne, praktyczne zajęcia z zakresu fotografii wraz z plenerem fotograficznym i wystawą.
Wydano albumu fotograficzny i kartki pocztowe jako prezentację lokalnego opatowskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego. Utworzono ścieżkę edukacyjną na terenie miejscowości Gminy Opatów. W ramach projektu zorganizowano również wycieczki autokarowe z przewodnikiem po zabytkach i miejscach atrakcyjnych turystycznie – kulturowo na terenie Gminy Opatów.

UDOSTĘPNIJ
fb