baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

Piękne Powiśle – Przyroda, Sztuka, Krajobraz.

CIEKAWE INICJATYWY / POWIAT OPATOWSKI / Piękne Powiśle – Przyroda, Sztuka, Krajobraz.
0
UDOSTĘPNIJ
kuch.2_na_strone

Projekt pt. ” Piękne Powiśle – Przyroda, Sztuka, Krajobraz.”

Powiśle Ożarowskie – stosunkowo niewielka ingerencja człowieka związana z pracami nad regulacją biegu królowej polskich rzek sprawiła, że obszar ten wciąż oferuje naturalne i dziewicze tereny służące rozwojowi nietuzinkowej fauny i flory. Powiśle to zarówno tereny górzyste – wzniesienia, jak i doliny oraz malownicze wąwozy, pośród których spotkać możemy całą feerię gatunków dzikich zwierząt. Gęsto usiana siatka dróg lokalnych, w większości asfaltowych, na bieżąco remontowanych, pozwala na wygodne przemieszczanie się pośród miejscowości pieszo, rowerem, ale także samochodem. Dla potrzebujących wrażeń kierowców aut terenowych czy kładów obszar oferuje możliwość emocjonujących i ekstremalnych rajdów po leśnych oraz śródpolnych traktach. Można tu także łowić ryby, pływać kajakiem, zbierać grzyby, rzeźbić, malować, fotografować, uczestniczyć w kuligach i ogniskach, zwiedzać, odpoczywać czynnie i leniuchować.
Parę lat temu na terenie tym powstało kilka szlaków turystycznych: Nadwiślański Szlak Artystyczny będący galerią dawnych i współczesnych rzeźb w większości sakralnych, który wiedzie 14-kilometrową pętlą przez wszystkie sołectwa nadwiślańskie, Ścieżka Dydaktyczna Klubu 4H w Ożarowie mająca funkcję edukacyjną, która jest swoistym przewodnikiem dla amatorów wiedzy geograficznej, biologicznej, a także historycznej Powiśla Ożarowskiego. Częściowo teren ten znajduje się także na trasie Zielonego Szlaku Rowerowego im. Witolda Gombrowicza. O wyjątkowości tego miejsca świadczy również wpisanie terenów nadwiślańskich w Obszar Natura 2000 – system unijny stojący na straży ochrony przyrody.
W promocji terenu pomagają: sprawdzona agroturystyczna baza noclegowa zlokalizowana w Nowem – gospodarstwo „Sielska Dolina”, lokalne muzea prywatne, jak Muzeum Wsi w Maruszowie oraz pozostające w budowie Muzeum Powiśla „Susówka” w Biedrzychowie, lokalne imprezy kulturowo-rekreacyjne, a także zafascynowani nim przybysze z zewnątrz, którzy pokochawszy to miejsce, pozostali tu na stałe.
Wszystkie te walory przyczyniły się do tego, że Stowarzyszenie miłośników Powiśla Świętokrzyskiego „Doły Biedrzychowskie” postanowiło poszerzyć ofertę turystyczną terenów nadwiślańskich gminy Ożarów, zwiększyć liczbę osób zajmujących się usługami około turystycznymi oraz wzmocnić rolę stowarzyszenia w animowaniu aktywności mieszkańców. W związku z tym stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, który otrzymał pozytywną opinię członków komisji oceniającej. Projekt pt. „Piękne Powiśle – Przyroda, sztuka, Krajobraz”, otrzymał dofinansowanie i realizowany był w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.
Działania projektowe w większości miały za zadanie zachęcić turystów do odwiedzania powiela Świetokrzyskiego. W trakcie jego realizacji zbudowano została strona internetowa

 http://www.pieknepowisle.org/

promująca dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe tych terenów, zorganizowano wypożyczalnię rowerów, rozbudowano rowerowy szlak artystyczny wyposażając go w nowe oznakowania i rzeźby. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w szkoleniach o tym jak zorganizować działalność agroturystyczną i jak w sposób atrakcyjny pokazywać walory przyrodnicze i krajobrazowe. Zostały też wydane i rozkolportowane ulotki pokazujące piękno krajobrazów i bogactwo przyrody brzegu środkowej Wisły.
Główne działania projektowe:

Inwentaryzacja istniejących zasobów, zarówno będących w gestii stowarzyszenia jak i innych.

Zorganizowano we współpracy z sołtysami i Radami Sołeckimi cyklu spotkań z mieszkańcami w każdej z miejscowości objętych projektem i zebrano informacje od mieszkańców. Przy zaangażowaniu Partnera i członków stowarzyszenia odwiedzono miejsca i osoby, które realizator projektu chciał umieścić w ofercie. Sprawdzono stan szlaku artystycznego, przygotowano spis niezbędnych napraw i uzupełnień.

Naprawy, uzupełnienia i rozszerzenie istniejącego szlaku artystycznego.

W oparciu o przygotowany spis potrzeb renowacyjnych przeprowadzono niezbędne naprawy – reperacja tablic i znaków informacyjnych, naprawa postumentów rzeźb poplenerowych na istniejącej trasie, rozstawienie następnych rzeźb po plenerze 2014 i tablic informacyjnych w tym ich wykonanie i rozstawienie.

Utworzenie strony www jako nośnika informacji i promocji oraz druk ulotki informacyjnej.

Przygotowano zawartość merytoryczną informacji promującej tereny turystyczne gminy. Zlecono opracowanie formy graficznej ulotki i jej druk, oraz przygotowanie strony www projektu Piękne Powiśle.

Utworzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego.

Zakupiono 6 rowerów trekingowych i kilka lornetek do „podglądania” przyrody, stowarzyszenie zatrudniło osobę opiekująca się wypożyczaniem i stałym serwisowaniem.

Szkolenie dla uczestników (agroturystyka, ochrona przyrody).

Zorganizowano cykl 12 spotkań dla mieszkańców:
• trzy spotkania informacyjne o założeniach projektu i jego planowanej realizacji, każde w innej miejscowości,
• trzy spotkania szkoleniowe dla 15 – 20 osób każde ze specjalistą na temat prawnych i organizacyjnych aspektów związanych z zakładaniem i prowadzeniem agroturystyki,
• trzy spotkania dla mieszkańców dla 15 – 20 osób każde ze specjalistami w dziedzinie ochrony przyrody.
• trzy spotkania połączone z warsztatami kulinarnymi (lokalne potrawy i produkty tradycyjne), połączone z „giełdą” przepisów miejscowych gospodyń.
Zorganizowano jeden wyjazd studyjny dla 15 osób najbardziej zainteresowanych tworzeniem miejsc agroturystycznych do dobrze działającego gospodarstwa agroturystycznego.

Rajd pieszo rowerowy szlakiem artystycznym.

W sierpniu 2015 zaproszono dzieci i młodzież z rodzicami na rajd terenami nadwiślańskimi, połączony z piknikiem na terenie Jaślanki (miejsce piknikowe stworzone przez stowarzyszenie we wcześniejszym projekcie) we wsi Nowe. Przygotowano trasę rowerową i trasy piesze połączone ze zwiedzaniem zasobów przyrodniczych (jary, ścieżki dydaktyczne, jezioro, roślinność łąkowa, piargowiska). Na zakończenie rajdów przygotowano piknik i wspólne ognisko.

UDOSTĘPNIJ
fb