baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

„Na tropie malowniczych szlaków w Słupczy”

CIEKAWE INICJATYWY / POWIAT SANDOMIERSKI / „Na tropie malowniczych szlaków w Słupczy”
0
UDOSTĘPNIJ
rowry edyta_na_strone

Projekt pn. „Na tropie malowniczych szlaków w Słupczy”.

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Główną grupą docelową projektu byli turyści indywidualni i grupy zorganizowane, a także uczniowie szkół wszystkich poziomów i osoby zainteresowane poznaniem kultury i przyrody obszaru objętego projektem. Podstawowym działaniem było wytyczenie i oznakowanie szlaków narciarskich oraz tras do uprawiania nordic walking, a także szlaku rowerowego, łączącego Dwikozy i Zawichost oraz działania towarzyszące i uzupełniające powstający produkt turystyczny, bez których osiągnięcie celów nie byłoby możliwe: strona internetowa, mapa, kursy, szkolenia i rajdy.
Opis działań:

 1. Zaprojektowanie i wyznaczenie tras do uprawiania narciarstwa biegowego i nordic walking oraz szlaku rowerowego Dwikozy – Zawichost. Sporządzenie dokumentacji szlaków. Zaprojektowanie i zamontowanie tablicy informacyjnej.
 2. Zakupienie sprzętu narciarskiego, kijków do nordic walking oraz rowerów.
 3. Przeprowadzenie szkoleń otwartych:
  -nauki jazdy na nartach biegowych
  – szkolenia nordic walking
  – kursu bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem, podstawowe umiejętności i czynności przy korzystaniu z roweru.
 4. Przeprowadzenie zawodów w nordic walking:
  – przeprowadzenie zawodów w narciarstwie biegowym,
  – zorganizowanie rajdu rowerowego po regionie z uwzględnieniem nowego szlaku.
 5. Zaprojektowanie i budowa strony internetowej związanej z turystyką w regionie.
 6. Promocja regionu w mediach- informacja o podjętych działaniach.

Kurs Nordic Walking

No to w drogę!

Realizację inicjatywy rozpoczęły zajęcia Nordic Walking. Udział w nich zadeklarowało ponad 20 osób, w tym młodzież i dorośli. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zapoznali się z historią tej dyscypliny sportu, budową kijków i ich prawidłowym trzymaniem, z technikami marszu, a przede wszystkim strukturą treningu.
Przed każdym wymarszem uczestnicy obowiązkowo wykonywali ćwiczenia rozgrzewające mięśnie, po to, by później uniknąć nieprzyjemnych skutków ich nadwerężenia. Mimo jesienno-zimowej aury, uczestnicy pełni zapału, ciekawości, energii i entuzjazmu, po obowiązkowej rozgrzewce, już po pierwszych zajęciach złapali „bakcyla” i bez większego wysiłku pokonywali znaczące dystanse.
Oprócz poprawienia swojej kondycji fizycznej, kursanci mieli przede wszystkim możliwość zapoznania się z lokalnymi walorami przyrodniczymi. Krajobraz Słupczy i okolic, to nie tylko plantacje warzyw i sady owocowe, ale piękne, dziewicze tereny, pełne dzikiej przyrody, wąwozów, lasów, jarów, strumyków czy łąk. Pejzaż wyglądał równie pięknie jesienią i zimą, kiedy projekt się rozpoczął, jak i późną wiosną, kiedy zmierzał ku końcowi.

Jesienią kursanci podziwiali kolorową, złotą jesień, która mieniła się jej wszystkimi barwami. Byli m.in. w lesie „Górskim” pod pomnikami poległych mieszkańców Słupczy w czasie II wojny światowej. Zimą zaś, kiedy spadł pierwszy śnieg, można było obserwować pola i drzewa pokryte białym puchem. Uwagę uczestników zwróciły także zwierzęta, które poszukując pożywienia, korzystały z karmników i paśników ustawionych na polach, w zaroślach i przy lesie. Zaobserwować można było zające, kuropatwy, bażanty, jastrzębie, a nawet stado saren, czy ślady po dzikach. Możliwość spotkania stada dzików budziła w kursantach spore emocje… W czasie pieszych wędrówek po wyznaczonych szlakach kursanci mijali malownicze kapliczki i przydrożne figurki o długiej i bogatej historii.
Zajęcia z Nordic Walking wyjątkowo spodobały się kursantom, dlatego wielu z nich zakupiło własne kijki i kontynuuje chodzenie po wyznaczonych szlakach.
Dodatkowym zadaniem tego etapu projektu było przygotowanie strony internetowej i ulotek promujących Nordic Walking na lokalnym terenie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego na łonie malowniczej przyrody. W treści ulotki, oprócz korzyści wynikających z uprawiania Nordic Walking oraz wskazówek dotyczących prawidłowej techniki marszu, znalazły się również przykładowe ćwiczenia, jakie można wykonywać przy użyciu kijków.
Podsumowaniem pierwszego etapu projektu były zawody Nordic Walking. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy ocenie kursantów – to prawidłowa technika chodzenia z kijkami, frekwencja na zajęciach oraz kultura osobista. Wyłoniono dwa pierwsze miejsca, które przyznano ex-aequo, drugie i trzecie.
Ten etap projektu zakończył się uroczystym piknikiem przy ognisku i grillu. Uczestnikom wręczono dyplomy, nagrody i medale. Było wspólne pieczenie kiełbasek, mnóstwo słodkości i wspólna zabawa.

Rajdy rowerowe

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr...

Wiosną ruszył trzeci etap projektu – kurs rowerowy po wyznaczonych szlakach. Gdy tylko na zewnątrz zrobiło się ciepło i sucho, rozpoczęły się przygotowania do realizacji projektu. Uczestnicy, nie posiadający karty rowerowej, przeszli wcześniejszy kurs oraz egzamin teoretyczny i praktyczny, sprawdzający ich umiejętności.
Kursanci w czasie projektu zdobyli podstawowe umiejętności korzystania z roweru. Ponadto zapoznali się z kodeksem ruchu drogowego, znakami drogowymi, zasadami bezpieczeństwa na drodze, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz regułami obowiązującymi w czasie poruszania się rowerami w kolumnie po drogach publicznych. Uczniowie mieli do wyboru dwa typy rowerów: „górski” lub „damkę”. Każdemu z uczestników przypisano odpowiedni rower oraz kask i dopasowano odpowiednio ich parametry. Dzięki kursowi uczniowie nabrali nawyku obowiązkowego zakładania kasków, chroniących głowę podczas upadku, na co opiekunowie zwracali szczególną uwagę. Dodatkowo cykliści byli wyposażeni w kamizelki i opaski odblaskowe, które miały wzmocnić ich widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze. Większość uczestników kursu rowerowego wykazała się dobrą formą i dużą wytrzymałością. Potrafili pokonywać znaczące odległości. Niektórzy znacząco poprawili swoją kondycję fizyczną, spędzając czas pożytecznie, na świeżym powietrzu, na łonie natury, zamiast przed telewizorem czy komputerem.
W czasie rajdów uczniowie mieli możliwość podziwiania walorów przyrodniczych regionu. Uczniowie zobaczyli m.in. piękną panoramę Zawichostu, odwiedzili rezerwat przyrody Góry Pieprzowe, malownicze okolice Szczytnik, Kępy Chwałowskiej, Gór Wysokich, Kichar, Dwikóz, Garbowa i Górskiego Lasu. Przemierzali szlaki wzdłuż wałów przeciwpowodziowych na Wiśle.
Byli także z wizytą w leśniczówce Koła Łowieckiego „Bażant” w Zawichoście. Na spotkaniu z przedstawicielem koła – panem Waldemarem Styczniem, uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek o dzikiej zwierzynie, która żyje w naszym najbliższym otoczeniu.
W ramach kursu rowerowego odbyło się 8 wyjazdów rowerowych po wyznaczonych trasach. Przed każdym wyruszeniem w teren uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i prawidłowego poruszania się w kolumnie rowerowej. Korzystając z obliczeń nawigacji satelitarnej, w sumie pokonali 80 km, spalając około 2490 kalorii/os.
Na podsumowanie zajęć przeprowadzono zawody sprawnościowe i test wiedzy teoretycznej z zakresu ruchu drogowego. Laureatki oraz pozostali uczestnicy zakończyli projekt wspólnym piknikiem, gdzie przy grillu oraz słodkim poczęstunku wspominali swoje rowerowe wyprawy.

Narty biegowe

A śniegu jak na lekarstwo…

W drugim etapie projektu zaplanowane zostały zajęcia z narciarstwa biegowego, których realizacja wymagała spełnienia odpowiednich warunków. Uczestnicy z ciekawością i niecierpliwością czekali na rozpoczęcie tego właśnie etapu projektu.
Niestety, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organizatora, kurs nie odbył się. Bowiem niewielkie opady śniegu na terenie, gdzie realizowany był projekt, uniemożliwiły wyjście na trasy. Warstwa białego puchu była niewystarczająca do bezpiecznego poruszania się po szlakach.
Zakupiony sprzęt zostanie więc wykorzystany w kolejnych sezonach, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, koniecznych do uprawiania tej dyscypliny sportowej.

Linki do strony, na której zamieszczone zostały filmiki powstałe w ramach niniejszego projektu:

https://sites.google.com/site/szpslupcza2014/szlakami-slupczy/nordic-walking/foto-kronika

https://sites.google.com/site/szpslupcza2014/foto-kronika_r

UDOSTĘPNIJ
fb