baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

„Winoroślowa ścieżka edukacyjna”

CIEKAWE INICJATYWY / POWIAT SANDOMIERSKI / „Winoroślowa ścieżka edukacyjna”
0
UDOSTĘPNIJ
Rodzynek_na_strone

Projekt pn. „Winoroślowa ścieżka edukacyjna”.

Projekt realizowany przez  Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Sandomierskie Stowarzyszenie „Winiarzy”.

Realizację projektu przeprowadzono bazując na funkcjonujących winnicach w rejonie Sandomierza, z których Winnica Świętego Jakuba stanowiła centrum szkoleń i przekazów informacyjnych. Zakres zadań merytorycznych realizowany został zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Jesienią 2014 roku w centrum szkoleniowym na planowane 3 pokazy winifikacji, przeprowadzono ich 4 (16 IX, 7 X, 9 X i 22 X), w których uczestniczyło 89 osób. 22 listopada 2014 r. przeprowadzone zostało duże przedsięwzięcie promocyjne – Święto Młodego Wina, w którym uczestniczyło około 300 osób. Impreza przyniosła duży efekt promocyjny dla enoturystyki sandomierskiej i integracyjny producentów i pasjonatów uprawy winorośli, dając szanse na jej cykliczność. Na wniosek pasjonatów uprawy winorośli dodatkowo 28 lutego 2015 przeprowadzono pokaz cięcia winorośli dla 16 osób.
Bazując na zdobytych doświadczeniach, materiałach i analizie rynku, w okresie zimowym opracowano i wykonano materiały promocyjne oraz edukacyjne i informacyjne celem ujednolicenia przekazów i intensyfikację działań w sezonie turystycznym 2015. Na wykonanie tych działań złożyło się: wydanie 4000 szt informatorów o Sandomierskim Szlaku Winiarskim, wizualizacja Szlaku poprzez nagranie filmu pod tym samym tytułem, wydrukowanie 2000 szt pocztówek, wykonanie 300 szt długopisów promujących projekt, wykonanie 25 niezmywalnych tablic promocyjnych i informacyjnych na Szlak oraz wykonanie zadaszenia nad ogniskiem przy Winnicy Św. Jakuba, jako miejsce biesiadne oddziaływujące na trwałość projektu.
Ponadto działania projektu były promowane na Targach AGROTECH 2015 w Kielcach (27-29.03.2015) oraz Międzynarodowych Targach AGROTRAVL w Kielcach (10.04-12.04.2015).
Inauguracji sezonu dokonano poprzez przeprowadzenie szkolenia o winoroślowej ścieżce edukacyjnej 26 kwietnia 2015 roku w Winnicy Świętego Jakuba, którego inicjatorem była firma Plantpress Sp. z o.o. w Krakowie. Zaplanowanym i zrealizowanym sprawdzianem przygotowania materiałów informacyjnych na ścieżkę edukacyjną sezonu 2015 było przeprowadzenie w miesiącu maju, 7-miu szkoleń dla zróżnicowanych segmentów odbiorców nt. „Uprawa winorośli na winoroślowej ścieżce edukacyjnej”, w których uczestniczyło 178 osób. W przedłużonym okresie realizacyjnym w miesiącu czerwcu i lipcu prowadzono spontanicznie podejmowane szkolenia w różnych punktach Szlaku pod hasłem „Enoturystyka w Sandomierskiem” w których uczestniczyło ponad 110 osób.

Mapa:  SZLAK WINNIC – MAPKA POPRAWIONA

UDOSTĘPNIJ
fb