baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

Pasieka Wędrowna

USŁUGI I PRODUKTY LOKALNE / INNE / Pasieka Wędrowna
0
UDOSTĘPNIJ
DCIM100MEDIA

Tytuł projektu „Pasieka Wędrowna”

Państwo Agata i Robert Chodorek wspólnie od 18 lat pasjonują się pszczelarstwem. Zajmują się pozyskiwaniem od pszczół miodu wysokiej jakości, wosku, kitu pszczelego, tworzeniem odkładów pszczelich, hodowlą matek. Wyprodukowany miód pochodzący zresztą z terenów ekologicznych, cechuje gwarancja jakości, wypracowana przez szereg lat. Pasieka wędrowna p. Chodorków to hobby ale także sposób na życie. Ponadto państwo Chorkowie zajmują się również chodowlą królików rasowych. Pan Robert jest zresztą skarbnikiem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza, które corocznie organizuje wystawy królików w Kielcach i Modliszewicach. Regularne spotkania z jego członkami pozwalają Panu Robertowi na wymienianie doświadczeń i ciągłe pogłębianie wiedzy z zakresu hodowli pszczół, królików …

„Pasieka wędrowna” została stworzona dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu. Środki, które otrzymała właścicielka pozwoliły wybudować pracownię pszczelarską i zakupić sprzęt pomocny w produkcji pszczelarskiej. Nakłady okazały się niezbędne na uruchomienie działalności. Za pozyskane fundusze udało się wyremontować pomieszczenie gospodarcze, zakupić sprzęt niezbędny do profesjonalnego wykonywania prac i przetrzymywania produktów. Zakupione zostały również ule, odkłady pszczele oraz miodarka.

UDOSTĘPNIJ
fb