baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

„Wiśniowe wzgórze”

USŁUGI I PRODUKTY LOKALNE / TURYSTYKA / „Wiśniowe wzgórze”
0
UDOSTĘPNIJ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tytuł projektu: ,,Rozwój edukacyjnego gospodarstwa agroturystycznego ,,Wiśniowe Wzgórze” w Dębnie w oparciu o wykorzystanie zasobów lokalnych”

Projekt realizowany w Gospodarstwie agroturystycznym „Wiśniowe wzgórze” Agnieszka Zięba – Dębno 56, 26-006 Nowa Słupia.

Celem projektu był rozwój i uatrakcyjnienie oferty turystycznej gospodarstwa agroturystycznego ,, Wiśniowe wzgórze” poprzez modernizację i rozwój istniejącej bazy turystycznej, a także przystosowanie gospodarstwa do funkcji edukacyjnej (stworzenie bazy dydaktycznej oraz wdrożenie programów edukacyjnych). Grupami docelowymi tych działań są turyści – indywidualni, rodzinni, niewielkie grupy zorganizowane; oraz uczestnicy programów edukacyjnych – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzież funkcjonująca i działająca w różnego rodzaju placówkach wychowawczych i edukacyjnych, studenci, osoby dorosłe i emeryci. Opracowane zostały programy zajęć.
1. ,,Świętokrzyska wieść głosi, że praca korzyści przynosi”
2. ,,Raz, dwa, trzy policz wiśnie i ty”
Realizacja projektu przyczyniła się do podwyższenia standardu oferowanej bazy turystycznej. Stworzone zostały odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych – salę, w której odbywają się zajęcia wyposażono w stoły i krzesła, zakupiono niezbędne do przeprowadzania warsztatów sprzęty np. maselnice, szatkownice, projektor, nagłośnienie, tablicę, mikroskop itp. Kuchnię, w której odbywają się zajęcia z przetwórstwa owoców dostosowano poprzez zakup np. zamrażarki, lodówki, pieca, garnków. Dzięki realizacji projektu wyremontowane i dostosowane do standardów oraz potrzeb uczniów zostało zaplecze sanitarne.
Rezultatem realizacji projektu jest wzrost: przychodów ze sprzedaży usług agroturystycznych i edukacyjnych, liczby obsługiwanych turystów, jakości świadczonych usług agroturystycznych i edukacyjnych.

Więcej: http://www.wisnia.wczasywpolsce.pl/

UDOSTĘPNIJ
fb